Kommande utställningar 

Konstvandringen Älvkultur

18 - 19 september

öppet 11-18

Hos oss ställer följande av våra medlemmar ut under helgen:

Maud Agnarsson

Karin Grönlund

Harriet Gullin

Britt-Marie Sydling-Johansson

Gerd Thorén-Begger

Tord Wennerblom

Karin Grönlund

25 september - 3 oktober

öppet:

fred, lörd, sönd 12 - 16

tisd, onsd, torsd 12 - 19

Några Målares Höstsalong

16 - 31 oktober

Maud Agnarsson

13 - 21 november


Lars Gardebrandt

27 november - 5 december


Peter Wingren och

Ingemar Sunnerdahl

11 - 19 december

Välkommen!